Pomoc

Tagowanie

4. Tworzenie tagów

Tag to podstawowy element służący oznaczaniu w materiale wideo ważnych z punktu widzenia analizy sytuacji. Każdy użyty tag automatyczni wycina danych fragment klipu, w określonym zakresie czasowym, ustalonym podczas tworzenia tagu. Każdy taki wycinek trafia od razu do zakładki „akcje”.

Aby dodać tag należy w dolnym menu kliknąć w żółtą ikonkę tagu. W systemie livetag.pro wyróżniamy dwa typy tagów. Pierwszy z nich to tag ciągły, którego działanie polega na tym, że jest on tag aktywny do momentu, kiedy nie klikniemy ponownie przypisanego mu klawisza klawiatury lub nie wybierzemy tegu przeciwstawnego.

Drugim typem tagu jest tag standardowy, który trwać będzie określoną ilość sekund. Długość tą określamy podczas tworzenia tagu.

Tworzenie tagu rozpoczynamy od kliknięcia w prawym górnym rogu w ikonę plus. Następnie ustalamy nazwę tagu, opis, kolor i przypisujemy ewentualnie do grupy tagów. Następnie określamy typ tagu. Zaznaczając checkbox tryb ciągły, tag zostanie oznaczony symbolem kola - co oznacza, że będzie aktywny do momentu kiedy nie klikniemy ponownie przypisanego mu klawisza klawiatury lub nie wybierzemy tagu przeciwstawnego. Nie zaznaczając tego pola, tworzymy tag standardowy i określamy czas jego trwania. W ostatnim kroku określamy klawisz na klawiaturze, który będzie aktywował i deaktywował dany tag.

create new tag
© LiveTag.pro by Protrainup