Pomoc

Wycinanie fragmentów filmów

1. Szybkie wycinanie fragmentów filmów

Aby przejść do szybkiego wycinania fragmentów wideo, przejdź do menadżera plików, wybierz plik, który chcesz pociąć, następnie klikając prawym przyciskiem myszy, otwórz menu kontekstowe i wybierz opcję „wytnij klip wideo”.

Cut video clip

Następnie zostaniesz przeniesiony do okna szybkiego wycinania klipów wideo. Okno to składa się z wygodnego wideo-playera, paska nadawania nazwy wycinanemu elementowi oraz z osi czasu, na której możesz wycinać interesujące się fragmenty klipu.

Aby wyciąć jeden lub wiele fragmentów, ustaw żółtą pionową linię wskazującą miejsce w materiale wideo, a następnie kliknij ikonę nożyczek nad osią czasu. Aby wyciąć więcej niż jeden fragment klipu, wykonaj tę akcję kilkakrotnie. Aby usunąć fragmenty, które Cię nie interesują, kliknij prawym przyciskiem myszy we fragment, który chcesz usunąć i wybierz opcję usuń.

Aby zakończyć proces cięcia klipów wideo, ustal końcową nazwę plików i kliknij przycisk „potwierdź”. Wycięte fragmenty znajdziesz w menadżerze plików z oznaczeniem „wycięte”.

remove sections
© LiveTag.pro by Protrainup