Pomoc

Śledzenie (Tracking) obiektów

Tracking zawodników

Ta funkcja to kolejny krok, który musisz wykonać rozpoczynając analizę dynamiczną. Aby rozpocząć tracking zawodników, wybierz z górnego menu pozycję AI Tracking. Zobaczysz wtedy z prawej strony ekranu pasek narzędzi. Rozpocznij tracking klikając w zielony przycisk „Wykryj zawodników”. Następnie będziesz mógł jeszcze wybrać dokładność trackowania. Sugerujemy wybrać rekomendowaną wartość. Dokładność i szybkość trackingu uzależniona jest od mocy obliczeniowej Twojego urządzenia.

Zaznacz na boisku zawodników, których system ma śledzić i naciśnij przycisk start. Gdyby zaszła sytuacja, że zawodnik z jakiegoś względu nie został zaznaczony na boisku lub zderzył się z innym zawodnikiem i system „zgubił” go, możesz wykorzystać manualny tracking, wybierając jedną z dwóch opcji: „Kontynuuj trackowanie zawodnika” lub „Utwórz niestandardowego zawodnika”.

Manualny tracking opiera się na ręcznym zaznaczaniu pozycji zawodnika na boisku w określonym interwale czasowym, który możesz ustawić suwakami w dolnej części paska narzędzi po prawej stronie ekranu.

tracking
© LiveTag.pro by Protrainup